Obsługujemy trzy typy klienta.

1. Osoba fizyczna, która sama opłaca za siebie kurs

2. Firma, która wysyła na szkolenie do nas swojego pracownika

3. Powiatowe urzędy pracy (Bony Szkoleniowe dla bezrobotnych)

 

W dwóch pierwszych przypadkach kursantów dzielimy na takich, którzy mają już praktykę własną i tych, którzy na maszynie będą siedzieli po raz pierwszy. Oczywiście osoby posiadające już praktykę muszą przedłożyć na piśmie odpowiednie zaświadczenie.


Read more...

Uprawnienia w postaci Książeczki Operatora oraz Świadectwa uprawniają do prac na maszynach w całej Europie i licznych krajach poza nią. Na chwile obecną dokumenty są wydawane w języku polskim, tak, więc do prac poza granicą należy je przetłumaczyć. W przyszłości Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie ma wprowadzić dokumenty w języku angielskim.

Książeczka Operatora z uprawnieniami musi być zawsze przy operatorze podczas pracy.


Read more...

CLARC Kursy Zawodowe 2000