Obsługujemy trzy typy klienta.

1. Osoba fizyczna, która sama opłaca za siebie kurs

2. Firma, która wysyła na szkolenie do nas swojego pracownika

3. Powiatowe urzędy pracy (Bony Szkoleniowe dla bezrobotnych)

 

W dwóch pierwszych przypadkach kursantów dzielimy na takich, którzy mają już praktykę własną i tych, którzy na maszynie będą siedzieli po raz pierwszy. Oczywiście osoby posiadające już praktykę muszą przedłożyć na piśmie odpowiednie zaświadczenie.

Osoby przystępujące do kursu muszą spełniać następujące warunki:

- ukończone 18 lat

- wykształcenie podstawowe pełne

- zaświadczenie lekarskie zaświadczające o możliwości pracy, jako operator danej maszyny

Czas na kurs!

Kiedy formalnością stanie się zadość przystępujemy do teoretycznej strony kursu. Program szkolenia został oparty na wytycznych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po pierwszych zajęciach dotyczących głównie BHP i przepisom panującym na terenie budowy, oraz wstępnej budowie maszyn. Kursanci przestępują do zajęć praktycznych. Pierwsze godzin praktyk to zaznajomienie się z maszyną, jej mechanizmami oraz eksploatacja. Następnie zajęcia teoretyczne i praktyczne przeplatają się.

Na zajęcia praktyczne wymagana jest odzież ochronna. W zależności od maszyny część odzieży udostępnia nasza firma. Np. rękawice antywibracyjne, kaski, kamizelki, ochraniacze słuchu itp.

W trakcie kursu kursanci są odpytywani na bieżąco. Sprawdziany ustne i pisemne, a na koniec egzamin wewnętrzny. Dopiero po pozytywnej ocenie wewnętrznej z teorii i praktyki stwierdzamy, że kursant jest gotowy do egzaminu państwowego. Jeśli jest inaczej doszkalamy.

Egzamin państwowy składa się z części praktycznej i teoretycznej. Pierwsza część to praktyka. Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje uprawnienia państwowe. Książeczka operatora oraz świadectwo. Dokumenty te uprawniają do pracy na maszynach w całej Europie oraz licznych krajach poza nią.


CLARC Kursy Zawodowe 2000