Uprawnienia w postaci Książeczki Operatora oraz Świadectwa uprawniają do prac na maszynach w całej Europie i licznych krajach poza nią. Na chwile obecną dokumenty są wydawane w języku polskim, tak, więc do prac poza granicą należy je przetłumaczyć. W przyszłości Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie ma wprowadzić dokumenty w języku angielskim.

Książeczka Operatora z uprawnieniami musi być zawsze przy operatorze podczas pracy.

Świadectwa służą przede wszystkim w razie zgubienia książeczki. Dzięki nim szybciej otrzymamy duplikat z Warszawy


CLARC Kursy Zawodowe 2000